Hur du går med i A-kassa

Idag finns det, precis som med fackförbund, ett flertal A-kassor att ta i beaktande. Mer precist finns det cirka 30 stycken. När du ska välja rätt A-kassa är det därför viktigt att välja rätt. Om inte, riskerar du att förlora din rättighet till arbetslöshetsersättning, trots att du betalt din summa varje månad.

Ibland måste du välja mellan en A-kassa som arbetar specifikt för din bransch eller en där området inte spelar någon roll. Det är svårt att säga för- och nackdelar med de båda alternativen eftersom de agerar efter samma regler och lagar. Dock kan man säga att den A-kassa som har en inriktning besitter mer kunskap inom just det område. Att göra själva ansökan är oftast inte komplicerat alls. Med pappersarbete och bevis på att du arbetat tillräckligt länge och att du uppfyller resterande krav är du så gott som medlem.

Det kan vara bra att under tiden som du har anställning undersöka vad du kan förvänta dig som ersättning vid en potentiell förlust av arbete. Du kanske uppfyller kraven för en så kallad inkomst-relaterad ersättning.. Då får du upp till 80 % av din tidigare lön i ersättning. Är du inte berättigad till denna ersättning kommer du få en grundersättning.